Gaupeeinemygg"

Oppgi passord

Finn boken av de levende

Hva er dette What is this

Gå inn i fremtiden
Gjenoppliv livets tre
Finn boken av de levende

Utforsk Tromsø sentrum med det digitale rollespillet hello X.

HVA ER DETTE?

(EN below)

Hva er historien?

Ved bruk av en mobil enhet vil deltakerne av den digitale historieopplevelsen hello X spille X, en ung kvinne som lever i Tromsø i år 2070. X er muligens datteren til et hvilket som helst barn du kjenner og bryr deg om i dag. Deltakerne må løse en serie av gåter, innebygd i det virkelige miljøet gjennom symboler og skulpturer, for å vokse et nytt blad på Livets tre og finne passordet som låser opp stedet for Livets bok. Når X har løst det siste puslespillet, vil hun få tilgang til en spesiell håndlaget bok som inneholder brev fra hennes Tromsø-eldre i 2020, der tre generasjoner beskriver hvordan deres personlige forståelse og forhold innenfor biosfæren utviklet seg i deres levetid.

Kontekst:

hello X er en prototype som utvikles med støtte fra KORO URO (Kunst i offentlige rom) og er en del av hello X, et ‘laboratorium’ som inviterer folk til å se for seg framtiden gjennom historier. Historien i rollespillet foreslår en mer symbiotisk rolle for mennesker i biosfæren. Vårt mål er å øke engasjement rundt komplekse utfordringer, slik som klimaendringer. Produsert av en Tromsøbasert media- og kunstorganisasjon Ice-9, inkluderer hello X en podcast, nettside, talkshow og verksteder, utviklet av et bredt nettverk av kunstnere, forskere og andre spesialister.

Skaperne:

hello X er under ledelse av Academy-Award nominerte kunstner og filmskaper Christine Cynn, med multikunstner Valentin Manz som leder for visuell kunst og skulptur-uttrykk. Ice-9 produsenter Anneli Stiberg (MA Visuell Sosialantropologi) og Marina Borovaya (MA Entreprenørskap) hjelper med undersøkelser, offentlig engasjement, finansiering, testing og markedsføring. For hele listen, se under.

Teknologi:

hello X bruker en ny såkalt blandet eller utvidet virkelighet (AR)-plattform skapt av Pazzing, en nyoppstartet teknologibedrift basert i Tromsø. hello X vil først bli lansert for iPhone 6 og de over, og senere for iPad og Android-enheter. AR er en relativ ny teknologi som gir brukere mulighet til å se et digitalt lag over det virkelige miljøet, med bruk av deres mobilenheter. Pokemon Go er det mest kjente AR-spillet per dags dato.

Explore the future.
Revive the Tree. Find the Book.

Explore central Tromsø with the hello X digital roleplay.

WHAT IS THIS?

What’s the story?

Set in the future, participants imagine that they are X, a young woman living in Tromsø in 2071. X might be the daughter of any child you know and love today. X is training as a biospheric agent on the TeleRhizomic Earth Emergence or TREE network. X must solve a series of puzzles, embedded into the real environment through symbols and sculptures, to grow a new leaf on the Tree of Life and find the password that unlocks the location for the Book of the Living. Once X has solved the last puzzle, she will get access to a special handmade book containing letters from her Tromsø elders in 2020, where three generations describe how their personal understanding and relationships within the biosphere evolved in their lifetimes.

Context

Hello X digital roleplay is a prototype being developed with support from KORO URO and North Norwegian Film Center as part of the hello X story laboratory. hello X asks people to imagine the lives of the future through stories. The story in the roleplay proposes a more symbiotic role for humans in the biosphere. Our goal is to increase public engagement with complex issues like climate change. Produced by Tromsø-based media/arts organisation Ice-9, hello X includes a podcast, website, talk show and workshops which feature participation from a diverse network of artists, scientists, and other specialists.

Creators

X50 and hello X is led by Academy-Award nominated artist/filmmaker Christine Cynn, with visual art direction and sculpture by multi-artist Valentin Manz. Ice-9 producers Anneli Stiberg (MA visual anthropology) and Marina Borovaya (MA entrepreneurship) help with research, public engagement, finance, testing, and marketing. Full list of contributors further down.

Technology

X50 will use a new mixed or ‘augmented reality’ (AR) platform created by Pazzing, a Tromsø-based technology startup. X50 will first be launched for iPhone 6 and above, and later for iPads and Android devices. AR is a relatively new technology which allows users to see a digital layer when scanning a real environment with their mobile device. Pokemon Go is the most well-known AR game.

CREDITS

Animation/3D design by Jegor Souchko. 2D art by KeelerTornero. PAZZING app integration by Martin David Hamre Mathisen & Jørgen Hansen Eiane. Symbiont and Tree music by Elina Waage Mikalsen. Soundmix by Nathanael Gustin. Music in films by The Mo Tuckers (Stig Arne Sigmund Pettersen on percussion, Kristin Wensel Ellingsen on guitar, engineer), composition and mix by Yann Ics. Book design by Marion Bouvier & Valentin Manz, printed by Mondo Books. Sculpture by Valentin Manz. Window art by Christine Cynn & Valentin Manz.

Book contributors: Alf Andreassen, Hans Ragnar Mathisen, Anonymous, Nil Anders Ingagni, Pedro Duarte, Ivonne Wilken, Tone Reiertsen, Sigbjørn Skåden, Maya Mi Samuelsen, Jarl Riskjell Gjerde, Marla Vita Gehrt, Polina Vorobeva

Creative direction by Christine Cynn. Produced by Ice-9 (Christine Cynn with Anneli Stiberg and Marina Boravaya).

Special thanks to Leo Kay, Ismet Bachtiar (Tvibit), Sigbjørn Skåden, Tronn Sørensen, Ann Eileen Lennert, James Chaplin, Sebastian Cynn, Marta Ordeig, Paul Renaud & Lis lindal Jørgensen (FRAM Fjord and Coast flagship), Ute Vogel & Øystein Kristiansen (Holt Ecopark), Kirsti Methi (Tromsø kommune, Arktisk hovedstad), Ingrid Skovgaard (Nordnorsk Kunstmuseum), Anna Danovska (Medsensio), Erlend Gabrielsen (Kunnskapsparken Nord : KUPA), Mona Holmø (Nordnorsk Vitensenter), Torben Marthinus (Besteforeldrenes Klimaaksjon, Tromsø lokallag).

Produced by Ice-9 as part of helloX laboratory on the future

Partners: PAZZING, KORO, NNFS, Festspillene Nord-Norge, Tromsø Havn, Tromsø Biblioteket, Tromsø Kommune